Alzamento                                                                                                                              a crylic  on canvas 140X190cm

Alzamento                                                                                                                             acrylic on canvas 140X190cm

A mezza voce                                                                        a cry lic  on canvas  140X140cm

A mezza voce                                                                        acrylic on canvas 140X140cm

Ad Libitum                                                                                acrylic on canvas  140X140cm

Ad Libitum                                                                                acrylic on canvas 140X140cm

Opera                                                                                       a cry lic  on canvas  140X140cm

Opera                                                                                       acrylic on canvas 140X140cm

A buca chiusa                                                                         a crylic  on canvas  140X140cm

A buca chiusa                                                                         acrylic on canvas 140X140cm

Con anima                                                                              a cry lic  on canvas  140X140cm

Con anima                                                                              acrylic on canvas 140X140cm

Gallery Napa

Gallery Napa

Allegro                                                                                          oil  on canvas 90 X70cm

Allegro                                                                                         oil on canvas 90X70cm

Decrescendo                                                                                                                          oil  on canvas 90 X70cm

Decrescendo                                                                                                                         oil on canvas 90X70cm

Con amore                                                                                        oil  on canvas 90 X70cm

Con amore                                                                                       oil on canvas 90X70cm

Departures                                                                                                                                  oil  on canvas 200 X280cm

Departures                                                                                                                                 oil on canvas 200X280cm

Rondo                                                                                                                                            oil  on canvas 70 X100cm

Rondo                                                                                                                                           oil on canvas 70X100cm

Omen                                                                                                                                            oil  on canvas 140 X200cm

Omen                                                                                                                                           oil on canvas 140X200cm

Trough shadows i can hear ancient voice                                                                                 oil  on canvas 250 X840cm

Trough shadows i can hear ancient voice                                                                                 oil on canvas 250X840cm

      confluence                                                     oil in canvas 200X140cm

      confluence                                                     oil in canvas 200X140cm

Piano                                                                                                                                                oil  on canvas 70 X90cm

Piano                                                                                                                                               oil on canvas 70X90cm

Scordatura                                                                                                                                   oil  on canvas 140 X200cm

Scordatura                                                                                                                                  oil on canvas 140X200cm

Battaglia                                                                                                                                    oil  on canvas 1400 X200cm

Battaglia                                                                                                                                   oil on canvas 1400X200cm

Palomar                                                                                                                                      oil  on canvas 250 X560cm

Palomar                                                                                                                                     oil on canvas 250X560cm

    Illusion                                                              oil in canvas 200X140cm

    Illusion                                                              oil in canvas 200X140cm